FORUM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH
FAOW > Konsultacje społeczne > Debata dotycząca przyszłości polskiej wsi
 
 
 
English version
Debata dotycząca przyszłości polskiej wsi

 

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w 2008 roku zainicjowało szeroką debatę społeczną na temat przyszłosci polityki wobec wsi.  W związku z tym w marcu 2008 roku odbyło się spotkanie przygotowujące debatę (informacje ze spotkania), na którym zdecydowano, że FAOW zamierza skoncentrować debatę wokół kluczowych kwestii dotyczących przyszłości polskiej wsi oraz polityki krajowej i europejskiej, która na tę wieś ma wpływ.

Głównym celem FAOW jest, aby w tej debacie – obok polityków i ekspertów – został usłyszany głos społecznosci wiejskich. W ramach debaty odbywają się trzy spotkania regionalne z udziałem przedstawicieli społeczności i organizacji wiejskich oraz władz lokalnych, podczas których uczestnicy wypracowują swoje stanowisko dotyczące "Pytań na temat przyszłości polskiej wsi":

1. Jakie źródła utrzymania dla mieszkańców wsi? Ilu z nich będzie mogło utrzymać się z rolnictwa? Jak skuteczniej tworzyć pozarolnicze źródła dochodu dla mieszkańców wsi?

 

2. Jakie inne funkcje gospodarstw poza produkcją rolną powinny być wspierane i finansowane?

 

3. Jak wyrównać szanse edukacyjne mieszkańców wsi? Jaki model edukacji szkolnej i przedszkolnej? Jakie najważniejsze wyzwania dla edukacji dorosłych?

 

4. W jakiej wsi chcemy żyć i jaką pozostawić następnym pokoleniom? Jak pomóc mieszkańcom wykorzystać walory krajobrazowe i środowiskowe? Jak wprowadzić ład w przestrzeni wiejskiej?

 

5. Jak wzmacniać aktywność społeczną mieszkańców wsi i procesy samoorganizacji?

 

6. Co należy uczynić, aby środki publiczne – krajowe i unijne – były efektywnie wykorzystane dla rozwoju obszarów wiejskich? Jak zapewnić uwzględnienie lokalnych priorytetów?

 

 

W ramach debaty "Pytania o przyszłość polskiej wsi" odbyły się 3 spotkania regionalne:

 

  19 grudnia 2008 r. w Kielcach – debata organizowana w woj. świętokrzyskim, na które zaproszone organizacje i instytucje związane z rozwojem obszarów wiejskich z województw: świętokrzyskiego, śląskiego, lubelskiego, podkarpackiego, łódzkiego, mazowieckiego i małopolskiego.

 

Materiały ze spotkania:

Zaproszenie na spotkanie w Kielcach

Sprawozdanie ze spotkania w Kielcach

Stanowisko Małopolskiej Sieci Leader zaprezentowane na spotkaniu w Kielcach

Galeria zdjęć ze spotkania (wkrótce na stronie)

 

  13 stycznia 2009 r. w Zamku Bierzgłowskim (gmina Łubianka, woj. kujawsko-pomorskie) – dla województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

 

Materiały ze spotkania:

Zaproszenie na spotkanie w Zamku Bierzgłowskim

Sprawozdanie ze spotkania w Zamku Bierzgłowskim

 

Materiały z grup warsztatowych:

Wnioski z panelu dyskusyjnego: nt. dziś i jutro polskiego rolnictwa - prowadzenie Ryszard Zarudzki

Wnioski z grupy warsztatowej "pozarolniczy rozwój wsi i środowisko naturalne na wsi" - prowadzenie Ryszard Kamiński

Wnioski z grupy warsztatowej "społeczeństwo na obszarach wiejskich, aktywni mieszkańcy" prowadzenie Mariola Epa i Andrzej Hałasiewicz

 17 lutego 2009 r. we Wrocławiu  – dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, opolskiego i śląskiego.

Zaproszenie

Sprawozdanie ze spotkania we Wrocławiu

 

W ramach podsumowania debaty w dniu 4 marca 2009 odbyła się konferencja ogólnopolska w Warszawie.

Zaproszenie na konferencję

Program

Prezentacja z konferencji

 

Debata finansowana jest ze środków Fundacji Wspomagania Wsi, Funduszu Partnerstwa i Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

 

Ponadto w ramach ogólnoeuropejskiej debaty nt. przyszłości wsi FAOW uczestniczy w projekcie European Rural Voice.

 

O projekcie

 

Sprawozdania ze spotkań przeprowadzonych w ramach projektu European Rural Voice:

 

 Anieliny (woj. kujawsko-pomorskie) – 17.11.2008 r.

 Bukowice (woj. dolnośląskie) -  21.11.2008 r.

 Czarna Wieś Kościelna (woj. podlaskie) - 30.11.2008 r.

 

 CMS - WEB interface Sekretariat FAOW, ul. Górnośląska 4a; 00-444 Warszawa
Telefon: (+48 22) 593 16 46, Fax: (+48 22) 593 16 45, email: sekretariat@faow.org.pl